Tạo Tài Khoản Bán Hàng

MỤC TIÊU: Trước khi bắt đầu bán hàng trên Amazon, thiết lập tài khoản rất quan trọng vì có thể mất vài tuần để Amazon thực hiện quy trình xác minh danh tính và bạn phải đảm bảo rằng mình được phê duyệt vào thời điểm sản phẩm của bạn ở trong kho của Amazon. Sau khi bạn biết bạn muốn bán hàng trên Amazon, bước đầu tiên là thiết lập Tài khoản của mình. Bạn có thể có một tài khoản mà không có sản phẩm hoặc bất kỳ danh sách hoạt động nào. Chúng tôi có thể tìm ra và giải quyết ngay những vấn đề này và đồng hành cùng thương hiệu vượt qua mọi khó khăn khi đăng ký tài khoản.

1. Các tư vấn liên quan đến việc tạo tài khoản:
– Tài liệu cần thiết.
– Những lưu ý cần tránh khi tạo tài khoản.
– Hỗ trợ xử lý khi hồ sơ không được duyệt.

2. Tạo tài khoản FBA/FBM:
– Làm việc với khách hàng để thu thập các tài liệu cần thiết.
– Gửi tài liệu trên hệ thống AMZ.
– Hướng dẫn Khách hàng phỏng vấn AMZ.
– Hỗ trợ kiểm tra kết quả lỗi và tư vấn KH giải quyết tranh chấp.

main_img