Tư Vấn Quy Định Amazon

MỤC TIÊU: Nghiên cứu các quy định pháp lý cần thiết khi kinh doanh sản phẩm trên sàn Amazon

SẢN PHẨM/ BAO BÌ TUÂN THỦ YÊU CẦU AMZ
– Kiểm tra tuân thủ để đáp ứng các yêu cầu của Amazon được xem là bắt buộc.

– Bản quyền sáng chế: Phân tích và đề xuất các hướng xử lý chuyên sâu, giải quyết trực tiếp các tình huống thực tế mà khách hàng đang gặp phải liên quan đến bản quyền thiết kế của sản phẩm.

– Xét nghiệm độc tố sản phẩm: Các xét nghiệm liên quan đến độc tố bắt buộc phải có trước khi kinh doanh trên Amazon cũng như nhập khẩu vào Mỹ.

– Đóng gói & trước khi giao hàng: Để giảm rủi ro bồi hoàn hoặc trả lại lô hàng, chúng tôi cung cấp hướng dẫn cho các thương hiệu để có cái nhìn tổng quan hơn về khách hàng tiềm năng.

main_img