Tra Cứu Và Đăng Ký Nhãn Hiệu

TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÃN HIỆU
– Bảo vệ sản phẩm của bạn: Độc quyền bán sản phẩm của bạn với giá cao hơn & có thể loại trừ các đối thủ cạnh tranh khác.
– Giúp nhận diện thương hiệu & bảo vệ thương hiệu: Giúp dịch vụ và sản phẩm của bạn trở nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, đồng thời tạo ra tài sản trí tuệ có giá trị của công ty.
– Tránh những vấn đề pháp lý trong tương lai: Ngăn chặn những rủi ro pháp lý có thể xảy ra với các đối thủ muốn “đánh cắp” tài sản trí tuệ của bạn.
– Tạo ra công cụ truyền thông hiệu quả: Truyền tải các giá trị, thông điệp mà thương hiệu muốn chia sẻ về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
– Tạo ra nhiều lợi ích thương mại: Phát triển ở thị trường mới, gia tăng giá trị & thu hút đầu tư.
– Tạo cửa hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon dễ dàng hơn.

YES4ALL CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU, BAO GỒM:
1. Nghiên cứu: Tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu.

2. Tư vấn: bao gồm gói cơ bản và nâng cao:
– Gói cơ bản: Phân tích và đề xuất hướng xử lý đối với tình trạng thực tế mà nhãn hiệu khách hàng đang gặp phải trước khi nộp đơn đăng ký.
– Gói nâng cao: Phân tích và phản hồi Cơ quan Sở hữu Trí tuệ sau khi nộp đơn đăng ký.

3. Đăng ký: Chuẩn bị hồ sơ và đăng ký tại Cơ quan Sở hữu Trí tuệ.

4. Thực thi: Tư vấn các yêu cầu pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết để khách hàng có thể bảo vệ được nhãn hiệu (yêu cầu hủy bỏ hiệu lực, phản đối đơn, gửi thư cảnh cáo vi phạm,…).

main_img