Nghiên Cứu Thị Trường

MỤC TIÊU: Tìm hiểu về thị trường Amazon và phát triển kế hoạch kinh doanh.

1. AM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ HIỂU BIẾT KHÁCH HÀNG
– Đề xuất loại hình dịch vụ phù hợp với mong đợi của khách hàng.
– Nghiên cứu hành vi mua sắm của khách hàng trên nền tảng Amazon.
– Tư vấn và kết luận về quy mô thị trường Amazon.

2. PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
– Nghiên cứu thị trường theo ngành hàng.
– Xác định thị phần của sản phẩm.
– Nghiên cứu các sản phẩm tiềm năng theo danh mục và danh mục con.

3. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
– Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp.
– Nghiên cứu các mức giá trên thị trường của đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
– Tiếp nhận mong đợi từ khách hàng và so sánh với đối thủ trên Amazon.

 

 

main_img