Tra Cứu Và Đăng Ký Bằng Sáng Chế

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẰNG SÁNG CHẾ
– Bảo vệ sản phẩm của bạn: Độc quyền bán sản phẩm của bạn với giá cao hơn & có thể loại trừ các đối thủ cạnh tranh khác.
– Giúp nhận diện thương hiệu & bảo vệ thương hiệu: Giúp dịch vụ và sản phẩm của bạn trở nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, đồng thời tạo ra tài sản trí tuệ có giá trị của công ty.
– Tránh những vấn đề pháp lý trong tương lai: Ngăn chặn những rủi ro pháp lý có thể xảy ra với các đối thủ muốn “đánh cắp” tài sản trí tuệ của bạn.
– Tạo ra công cụ truyền thông hiệu quả: Truyền tải các giá trị, thông điệp mà thương hiệu muốn chia sẻ về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
– Tạo ra nhiều lợi ích thương mại: Phát triển ở thị trường mới, gia tăng giá trị & thu hút đầu tư.
– Tạo cửa hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon dễ dàng hơn.

YES4ALL CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN BẰNG SÁNG CHẾ, BAO GỒM:
1. Tra cứu: bao gồm gói cơ bản và nâng cao
– Gói cơ bản:Tra cứu và đánh khá khả năng kinh doanh/vi phạm của sản phầm.
– Gói nâng cao: Tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký bằng sáng chế của giải pháp.

2. Tư vấn: bao gồm gói cơ bản và nâng cao:
– Gói cơ bản: Phân tích và đề xuất các hướng xử lý cơ bản để khách hàng có thể tự giải quyết tình trạng thực tế đang gặp phải.
– Gói nâng cao: Xử lý chuyên sâu, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh.

3. Đăng ký: Soạn thảo và tiến hành nộp đơn đăng ký bằng độc quyền Sáng chế về thiết kế (Design Patent) & Sáng chế về tiện ích (Utility Patent) cho giải pháp mới.

4. Phản hồi: Nghiên cứu và soạn thảo hồ sơ phản hồi Cơ quan Sở hữu trí tuệ tại nước đăng ký bằng độc quyền Sáng chế về thiết kế (Design Patent) & Sáng chế về tiện ích (Utility Patent).

main_img